Nagradna igra: Radar in ???

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Radar in ??? « (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Aneks d.o.o., Prešernova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 22. 6. 2017 do 02. 7. 2017. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči odgovoriti na nagradno vprašanje, ki ga nadejo na FB strani revije Radar (https://www.facebook.com/RevijaRadar/)

Na nagradno vprašanje mora sodelujoči odgovoriti v komentarju na objavljeno vprašanje na FB strani revije Radar (https://www.facebook.com/RevijaRadar/).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na FB strani  revije Radar (https://www.facebook.com/RevijaRadar/) in na spletni strani www.radar.si

Organizator nagradne igre bo nagradil 3 izmed sodelujočih. Imena nagrajencev bo objavil najkasneje do 5.7. 2017. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetju Citadela d.o.o., ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 

3. Nagrade

3 x trimesečna naročnina na spletno izdajo revije Radar

Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo ob koncu nagradne igre objavil imena 3 sodelujočih, ki prejmejo nagrado.

Organizator bo seznam nagrajencev objavil najkasneje 05. 7. 2017 do 12.00 na FB strani revije Radar (https://www.facebook.com/RevijaRadar/)

Organizator bo izžrebance na dan žrebanja obvestil o nagradi, nagrajenci pa morajo organizatorju najkasneje do 04. 07. 2017 do 12.00 v inbox Facebook strani Radar sporočiti mail naslov, na katerega jim bo poslana nagrada, torej koda za dostop v spletno trafiko.

 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov  lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

 

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade dobili na svoj mail naslov. Prejeli bodo kodo s katero se bodo vpisali v spletni trafiki (https://kiosk.radar.si/) in tako dobili trimesečno naročnino, ki vključuje tri številke revije Radar, ki bodo izšle v času po podelitvi nagrade.

 

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov radar@aneks.si ali pisno na naslov organizatorja.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.

kakršnekoli  posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

 

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

8. Končne določbe

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.radar.si

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.radar.si

 

Aneks d.o.o.

Ljubljana,  22. 6. 2017