O nas

Izdajatelj revije Radar
Aneks d.o.o., informacijsko in poslovno svetovanje
Prešernova cesta 3
1000 Ljubljana

radar@aneks.si

Št. reg. vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 061/142627/00
Davcna številka: SI83381732
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 2152843
Šifra dejavnosti: 22.130
Izdajanje revij in periodike
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR
Poslovni račun: 02019-0255296347

Direktor
Igor Pšenica

Glavna in odgovorna urednica
Branka Grujičić Pšenica

Oblikovanje in grafična priprava
Edition Digital

Urejanje arhiva in internetne strani
Edition Digital

Naslov uredništva
Revija RADAR
Dunajska 5, p.p. 29
1509 Ljubljana
radar@aneks.si
http://www.radar.si

Prodaja in naročnine
Aneks d.o.o.,
Prešernova 3, 1000 Ljubljana,
1000 Ljubljana,
e-pošta: radar@aneks.si
telefon: 08 2828 330