"Če začnemo prepir med preteklostjo in sedanjostjo, bomo uvideli, da smo izgubili prihodnost."

Winston Churchill